១-២ថ្ងៃអីវ៉ាន់ដល់ដៃ

ដឹកជញ្ជូន ២៥ ខេត្ត/ក្រុង

អីវ៉ាន់ដល់ដៃចាំទូទាត់

សម្រាប់អ្នកភ្នំពេញ

បទពិសោធន៍ ៤ ឆ្នាំ

ឌីហ្សាញ និងបោះពុម្ព

សំបកគុណភាពល្អ

រឹងមាំ មិនរអិល ពណ៏ល្អ

ម៉ូតសាំម៉ូរៃជប៉ុន

ហេតុអ្វី?ត្រូវ
ជ្រើសរើសខ្ញុំ

មិនកំណត់អប្បបរមាការកម្មង់

សម្រាប់សំបកទូរស័ព្ទ មួក អាវកីឡាស្រាប់ មិនចំពោះឈុតកីឡាកាត់ សម្រាប់ឈុតកីឡាទទួកកម្មងើចាប់ពី ១០ ឡើងទៅ

ការទទួលខុស យកចិត្តទុកដាក់

គុណតម្លៃ

គុណភាព

ដាក់អីវ៉ានចេញលឿន

ម៉ូតសំបកទូរស័ព្ទលក់ដាច់ប្រចាំសប្តាហ៍

ផលិតផលផផ្សេងៗ

យើងមានផលិតផលបោះពុម្ពជាច្រើន សំបកទូរស័ព្ទ អាវកីឡាកាត់ អាវយឺត មួក បោះពុម្ពលើធុង បន្ទោងសោរ និងផលិតផលឌីជីថលជាច្រើន…. 

មតិមួយចំនួនពីអតិថិជនយើង

មតិពិនប្រាកដពីអតិថិជនរបស់ វ៉ានឌីន ឌីហ្សាញ

4.8
5/5
Average Сustomer Rating
តម្លៃធូរថ្លៃតែគុណភាពកប់សារី
Boi
Seyha
ស្អាតណាស់បងភ្លឺរលោងហ្មង
Satya
Hong
ទិញហើយមិនខកបំណង សេវាកម្មល្អ អ្នកលក់សម្តីល្អ
ឧត្តម
រស្មី

តាមដានហ្វេសបុកផេករបស់ខ្ញុំ

ចុច @Vandin Design – វត្ដុអនុស្សាវរីយ

វ៉ាន់ឌីន

Your Order

No products in the basket.